8. sınıflar Yedinci Ünite TOURISM Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 7. (yedinci) ünite TOURISM kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. UPTURN in English kitabı kelimeleridir.

Lesson 1

60. Sayfadaki Kelimeler
The Hagia Sophia Museum Ayasofya Müzesi
The Tower Bridge Kule Köprüsü (Londra)
The Kremlin Palace and Red Square Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan
The Eiffel Tower Eiffel Kulesi
The Statue of Liberty Özgürlük Heykeli
attractions turistik yerler
Moscow Moskova
Russia Rusya
France Fransa
The USA ABD (Amerika Birleşik Devletleri)
The UK Birleşik Krallık (United Kingdom)
structure yapı, mimari
historic places tarihi yerler
ancient antik
incredible inanılmaz, hayret verici
lovely çekici, harika, çok hoş ve güzel

Lesson 2

61. Sayfadaki Kelimeler
Taj Mahal Tac Mahal
architectural style mimari tarz
Niagara Falls Niagara Şelaleleri
Blue Mosque Sultanahmet Camii
Big Ben parlamento binasındaki büyük saat çanı (İngiltere)
Great Pyramid (of Giza) Keops Piramidi (Khufu Piramidi, Büyük Piramit)
Egyptian Mısır’a ait; ile ilgili
workers işçiler
build inşa etmek

Lesson 3

62. Sayfadaki Kelimeler
weather hava
what is the weather like there orada havalar nasıl
seaside deniz kenarı
historic buildings tarihi binalar
historic sites tarihi alanlar, yerler
to me bana göre
rather yerine; dan, den çok; -mektense, dense
mountains dağlar
convenient elverişli, uygun
everything you need ihtiyacın olan her şey

Lesson 4

63. Sayfadaki Kelimeler
truly gerçekten
province bölge
location yer, mekân
climate iklim
recreational activities hoşça vakit geçirme için yapılan aktiviteler
dishes yemekler
accommodation konaklama
Cleopartra’s Gate Cleopatra Kapısı
Roman Road Roma Yolu
Grand Mosque Büyük Camii
south güney
central orta, merkez
inland iç, içte olan; denizden uzak
with a history going back over 6,000 years altı bin yıldan fazlaya dayanan bir geçmişi ile
an important stop önemli bir durak
traders tüccarlar
focal point odak noktası
civilisations medeniyetler
Roman Empire Roma İmparatorluğu
Cilicia Kilikya
junction point kavşak (bağlantı) noktası
Anatolia Anadolu
Mediterranean Sea Akdeniz
chilly serin
damp ıslak
winters kışlar
prophet peygamber
after a tiring day yorucu bir günün ardından
all-inclusive her şey dâhil
bed and breakfast yalnız yatak ve kahvaltı
multicultural çok kültürlü

Lesson 5

64. Sayfadaki Kelimeler
Caribbean Karayipler
island ada
friendly dost canlısı, cana yakın
smiling people güler yüzlü, güleç insanlar
majestic görkemli, muhteşem, ihtişamlı
green yeşil
sandy kumlu
crystal-clear çok berrak
spring bahar
mild ılıman, orta
temperature sıcaklık
the year around yıl boyunca
banana trees muz ağaçları
coconut palms hindistancevizi ağaçları
memorable unutulmaz
experience deneyimlemek, yaşamak
capital başkent
official language resmi dil
total population toplam nüfus
approximately yaklaşık olarak
currency para birimi

Lesson 6

65. Sayfadaki Kelimeler
special/traditional dishes özel/geleneksel yemekler
along boyunca, yan yana
coast sahil
north-western kuzey batı
tomb mezar, türbe
ski kayak
a very rich cuisine çok zengin bir mutfak
dessert tatlı
candied chestnut kestane şekeri
hostel han, yurt, pansiyon, misafirhane
for every budget her bütçeye uygun; için

Project

66. Sayfadaki Kelimeler
large size paper büyük boyutlarda kağıt
effectively etkin; etkili bir şekilde
grammar and spelling dilbilgisi ve yazım
punctuation and capitalization noktalama ve büyük harf kuralları
exchange değiştirmek, alıp-vermek