8. sınıflar Altıncı Ünite ADVENTURES Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 6. (altıncı) ünite ADVENTURES kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. UPTURN in English kitabı kelimeleridir.

Lesson 1

52. Sayfadaki Kelimeler
adventures maceralar
extreme sports uç, tehlikeli sporlar
parkour running parkur koşusu
sky diving hava dalışı
bungee jumping yüksek bir yerden esnek bir halatla bağlanarak atlama etkinliği
kayaking kayıkla gitmek
canoeing kanoyla gitmek
rafting plastik bir sal ile grup halinde akıntılı suda yapılan bir spor
hang gliding planörle uçma, planörcülük
motor racing motorlu taşıt yarışı
caving mağaracılık
skateboarding kaykay yapma

Lesson 2

53. Sayfadaki Kelimeler
challenging zorlayıcı
dangerous tehlikeli
fascinating büyüleyen, hayran bırakan
entertaining eğlenceli
x is easier than y x, y den daha kolaydır
x is less challenging than y x, y den daha az zorlayıcıdır

Lesson 3

54. Sayfadaki Kelimeler
adrenaline adrenalin
x seeker x arayan kimse
involving x x içeren
physical risk bedensel tehlike
all over the world tüm dünyada
attract çekmek, cezbetmek
white-water rafting rafting sporunun zorlu su alanları ve kuvvetli akıntılarla dolu özel bir alanda yapılan türü
kind tür, çeşit, bir bakıma
indoor kapalı alan, bina içi
outdoors açık alan, doğa
freedom özgürlük
nature doğa
challenge mücadale
push zorlamak
air hava

Lesson 4

55. Sayfadaki Kelimeler
summer holidays yaz tatilleri
vacation tatil
in turn sırayla
mysterious gizemli
scuba diving tüple dalış
reason sebep
free time boş zaman

Lesson 5

56. Sayfadaki Kelimeler
quickly çabucak, hızlıca
around çevresinde, çevresine
object nesne, şey
jumps hoplama, zıplama, sıçrama, atlama
skillful becerikli, yetenekli
movements haraketler
aim amaç, gaye

Lesson 6

57. Sayfadaki Kelimeler
pocket-bike racing cep motosikleti yarışları
concept fikir, kavram
manufacturers üreticiler
producing üretme
high-quality pocket bikes yüksek kaliteli mini motosikletler
big büyük
real size gerçek boyutlarda
weigh çekmek, gelmek, ağırlığında olmak
consider olarak görmek, düşünmek, algılamak, saymak
fans hayranlar
riding sürme (motosiklet, at vb.)
tried denemek (try) fiilinin geçmiş hali
month ay (ocak, şubat vb. gibi)
another diğer, başka
person kişi, birey, kimse

Project

58. Sayfadaki Kelimeler
groups of four dört kişilik gruplar
adventure trip macera gezisi
make a list (of) bir liste(sini) yapmak
suitable cities uygun, müsait şehirler
hot air balloon ride sıcak hava balonu gezisi
scenery manzara
explore keşfetmek
from the air havadan
personal narratives kişisel anlatımlar

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.