‘A’ article ı ile ilgili örnek cümleler


Anlamı bir demektir. Okunuşu sessiz harflerle başlayan kelimelerin önüne gelir.

I am a teacher.

( Ben bir öğretmenim.)

You are a student.

( Sen bir öğrencisin.)

They are a big family.

( onlar büyük bir aile.)

There is a notebook on the table.

( Masanın üstünde bir defter var.)

A man was knocking the door.

( Bir adam kapıyı yumrukluyordu.)

A girl bought flowers.

( Bir kız çiçek aldı.)

She attends a university in Antalya.

( Antalyada bir üniversiteye gidiyor.)

The bag is a million.

( Çanta bir milyon.)

There were a few people at the party last night.

( Dün gece partide birkaç insan vardı.)

There are seven days in a week.

( Bir haftada yedi gün var.)

There are twelve months in a year.

( Bir yılda oniki ay var.)