A Camera (Kamera) İngilizce Çocuk Hikayesi


A camera flickers

(Bir kamera titriyor)

When you take a picture

(Fotoğraf çekerken)

A picture says a thousand words

(Bir fotoğraf çok şey söyler)

More than painting a group of birds

(Bir grup kuşu boyamanın ötesinde)

A picture captures the moment

(Bir fotoğraf, anı yakalar)

 

Just as a runner stays focus

(Bir koşucu hedefinin üzerinde kaldığı gibi)

A picture tells a story

(Bir fotoğraf hikayeyi anlatır)

That is written about glory

(Zafer hakkında yazılmış)

A picture says more than words

(Bir fotoğraf çok şey söyler)

That can slowly be heard

(Bu yavaşça duyulabilir)