Videos Games (Video Oyunları) İngilizce Çocuk Hikayesi


Videos Games are cool

(Videolar Oyunlar güzeldir)

You can explore worlds

(Dünyaları keşfedebilirsin)

And create battles to dual

(Ve ikili savaşlar yaratırsın)

Video games are fun

(Videolar Oyunlar eğlencelidir)

 

 

You win lots of points

(Bir sürü puan kazanırsın)

Before you reach the checkpoint

(Kontrol noktasına ulaşmadan önce)

I plan on making my own games

(Kendi oyunlarımı yapmayı planlıyorum)

Where people can enjoy and play

(İnsanların eğlenebileceği ve oynayabieceği)

And win to save the day

(Ve günü kurtarmak için kazan)