İngilizce : A nod’s as good as a wink to a blind horse

Türkçe : Arif olan anlar/Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az.

İngilizce Türkçe Atasözü