İngilizce : A soft answer turneth away wrath

Türkçe : : Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

İngilizce Türkçe Atasözü