Alfabe şarkısını rap şeklinde dinleyerek harflerin hecelenişini ve seslendirilişini öğrenin


Her yaş grubundan insana hitap eden bu videoda ABC şarkısı rap şeklinde söylenerek hem her harfin hecelenişi, büyük ve küçük harflerle gösterilişi hem de her bir harfin seslendirilişi gösterilmektedir. Seslendirilişler gösterilirken “Q q” harfi yerine “kw” “X x” harfi yerine ise “ks” yazılmıştır, çünkü bu harfler kelime içinde seslendirilirken “Q q” harfi “kw” şeklinde; “X x” harfi ise “ks” şeklinde sesleri ifade eder. Videoda geçen önemli kelimeleri ve cümleleri yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıklarıyla tablo halinde bulabilirsiniz. Ayrıca alfabede geçen harfleri de hecelenişleriyle birlikte tablo şeklinde inceleyebilirsiniz.

İngilizce kelime ve cümleler;

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Consonant Kansınınt Ünsüz harf
Vowel Vavıl Ünlü harf
Letter Ledır Harf
The alphabet is filled with consonants and vowels Dı alfabet iz fiılt vit kansınınts and vavıls Alfabe ünsüz ve ünlü harflerle doludur
We write them we read them Vi rayt dem vi riid dem Onları okuyor ve yazıyoruz
Each letter makes a sound İiç ledır meyks e saund Her harf bir ses çıkarır
Well we start with A, B, C Vel, vi start vit Ey Bi Si Peki, biz A,B,C ile başlıyoruz
We go all the way to Z Vi go ol dı vey tu Zi Z’ye kadar gidiyoruz
The letters of the alphabet are fun for you and me Dı ledırs of dı alfabet ar fan for yu end mi Alfabenin harfleri sizin ve benim için eğlencelidir
Now I know my ABC’s Nav ay nov may ey bi siis Şimdi alfabemi biliyorum
Next time won’t you sing with me Nekst taym vonç yu sing vit mi Bir dahakinde bana eşlik eder misiniz?