Am-Is-Are going to Quiz

İngilizce Be Going To ile Doğrusunu Seçme Alıştırması


Am, Is, Are Going to ve Will Boşluk Doldurma Alıştırması


To Be Going to ve Will Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Going to Yapısı ve Kelime Yerleştirme Alıştırması


Going to Yapısı ile Cümle Kurma Alıştırması


İngilizce Going to Yapısı ile Cümle Kurma Alıştırması


İngilizce Going to Yapısı ve Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Resimleri Anlatma ve Gelecek Zaman (am, is are going to) Alıştırması


İngilizce (am, is, are, going to) alıştırması


Am-Is-Are (Verb to be) Testi -2

Read the passage and answer the questions.(Parçayı okuyunuz ve sorulara cevap veriniz.)Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.