am/is/are ile sorulara kısa cevap verme testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

1-Are you a student? Yes, I ______.
2-Is Alice from France? Yes, she ____.
3-Are the twins 12 years old? Yes, they ____.
4-Is your father an engineer? No, he ____.
5-Is this car black? Yes, it ____.
6-Am I handsome? Yes, you ____.
7-Are they at home? No, they ___.
8- Is our teacher at school? Yes, he ____.
9-Is your cat naughty? Yes, it ____.
10-Are your glasses lost? Yes, they ____


Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.