ANTONYMS AND SYNONYMS QUIZI


Aşağıdaki sorular için zıt ve eş anlamlarını işaretleyiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

A turtle is slow. But a rabbit is _________.My father is tall. But I am ________________.My boss is rich. But I am _________________.Jane buys expensive clothes. But Ted buys __________onesMy brother is generous. Bu my sister is _______________.I get up early. But my sister always gets up ____________.Dubai is always __________. But Antarctica is always cold.Nobody wants to live in ___________. Everybody wants to live in  peaceShe hates dogs. But she _____________ cats.Penny has closed all the windows. But she will __________ the door.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.