Art (Sanat) İngilizce Çocuk Hikayesi


Art tells a story

(Sanat hikayeyi anlatıyor)

That is drawn beautifully

(Bu güzel çizilmiş)

Art expresses emotions

(Sanat duygularını ifade eder)

That shows passion

(Bu tutku gösterir)

 

Art can be real

(Sanat gerçek olabilir)

This requires mastery and skills

(Bu, ustalık ve becerileri gerektirir)

Art is like the ocean

(Sanat okyanus gibidir.)

Every brush creates motion

(Her fırça hareket yaratır)

 

Art can be fun

(Sanat eğlenceli olabilir.)

We love it when it is done

(Bittiğinde onu seviyoruz)

Art comes from an artist

(Sanat sanatçıdan gelir.)

This captures the best part of it

(Bu onun en iyi parçasını yakalar)