The fog (Sis) İngilizce Çocuk Hİkayesi


The fog in the night

(Gece sisi)

Was cloudy in sight

(Bulutlu görüşte)

It covered the streets

(Sokakları kaplar)

Not a path could be seen

(Hiçbir yol görünür değildi)

 

It was misty and cold

(Puslu ve soğuktu)

As I walked past a store

(Bir mağazayı geçerken yürüdüğümde)

And missed the door

(Ve kapıyı kaçırdım)

Not a person in sight

(Görünürde bir kişi değil)

 

The fog ruled the night

(Gece sisi geçti).

It became dim

(Loşlaştı)

When I saw my friend Tim

(Arkadaşım Tim’i gördüğümde)

I waved and smiled

(Salladım ve gülümsedim)

As I walked over to him

(Ona doğru yürüdüm)