Be yardımcı fiili ile sorular


 

QUESTIONS WITH THE HELPING VERB “BE”

(be yardımcı fiil ile ilgili sorular)

 

Be, yardımcı fiil olarak “am, is, are, was, were” olarak kullanılır. Present simple tense’de  “am, is, are”; past simple (geçmiş zaman) anlamında “was, were” kullanılır.

 

Soru yapmak için be yardımcı fiili özneden önce kullanılır.

 

Are they still in New York?

(Onlar hala New York’ta mı?)

 

Are you with your family?

(Ailenle misin?)

 

Is your father a good driver?

(Baban iyi bir süürücü mü?)

 

Was the life in the past more difficult?

(Geçmişteki haya daha mı zordu?)

 

Were people happier in the past?

(İnsanlar geçmişte daha mı mutluydu?)

 

Is it warm enough?

(Yarın yeterince sıcak mı?)

 

 

Be yardımcı fiilini hiçbir zaman yalın fiil ile kullanılmaz.

 

Do you like football?                         (Are you like football? Olmaz)

(Futbolu sever misin?)

 

Did she call you yesterday?   (Were you call you yesterday? Olmaz)

(O seni dün aradı mı?)

 

Be fiili sıfat, isim veya V-ing ile kullanılabilir.

 

Is he at home?

Is he a good driver?

Is he reading a book?

 

WH- QUESTIONS WITH THE HELPING VERB “BE”

(be yardımcı fiil ile ilgili soru kelimeleriyle yapılan sorular)

 

Be, yardımcı fiil olarak “am, is, are, was, were” olarak kullanılır. “Was, were” geçmiş zaman anlamında kullanılır.

 

Be yardımcı fiiliyle soru yaparken, soru kelimesinden sonra be yardımcı fiili gelir.

 

What kind of a film is it?

(O ne çeşit bir film?)

 

Which singer is the most popular today?

(Bugün hangi şarkıcı en popüler?)

 

Whose book is this?

(Bu kitap kimin?)

 

Why are you in a hurry?

(Niçin acelen var?)

 

What are you interested in?

(Neye ilgi duyarsın?)

 

What’s your father’s job?

(Babanın mesleği ne?)

 

What colour are your eyes?

(Gözlerin ne renk?)

 

What month is it?

(Hangi aydayız?)

 

How is your life?

(Hayatın nasıl?)

 

What time is the match?

(Maç ne zaman?)

 

 

Where was your brother last night?

(Dün gece erkek kardeşin neredeydi?)

 

Where were you yesterday?

(Dün neredeydin?)

 

Who were you with?

(Kiminleydin?)

 

How was the film?

(Film nasıldı?)

 

Who was the first president of Turkey?

(Kim Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanıydı?)