Have ile sorular


 

QUESTIONS WITH HAVE

(Have ile sorular)

 

Aşağıdaki sorularda have yardımcı fiildir.

 

Have you ever been abroad?

(Hiç yurt dışında bulundun mu?)

 

Have you got a car?

(Araban var mı?)

 

What have you eaten this morning?

(Bu sabah ne yedin?)

 

Have you cleaned the kitchen?

(Mutfağı temizledin mi?)

 

Where have they gone?

(Onlar nereye gitti?)

 

Aşağıdaki sorularda “have” main verb yani normal bir fiil olarak kullanılmıştır.

 

Will you have tea or coffee?

(Çay mı içmek istersin kahve mi?)

 

Where did you have breakfast yesterday?

(Dün kahvaltıyı nerede yaptınız?)

 

Did you have many toys when you were a child?

(Çocukken çok oyuncakların var mıydı?)

 

Have you ever had tea with milk?

(Hiç sütlü çay içtin mi?)

 

Have you had breakfast yet?

(Henüz kahvaltı yapmadınız mı?)

 

Does your father have a car?

(Baban bir arabaya sahip mi?)

 

Do you have many friends in this city?

(Bu şehirde çok arkadaşın var mı?)

 

Are the children having fun?

(Çocuklar eğleniyor mu?)

 

 

QUESTIONS WITH HAVE GOT/HAS GOT

(Have/has got ile sorular)

 

Have ve has yardımcı fiil olarak, “have got/has got” yapısında kullanılabilir.

 

Have you got a moped?

(Bir mopedin var mı?)

 

Have they got a lot of money?

(Onların çok parası var mı?)

 

Has she got a new mobile phone?

(Onun yeni bir telefonu var mı?)

 

Has your father got a car?

(Babanın bir arabası var mı?)

 

What have you got in your pocket?

(Cebinde neyin var?)

 

How much money has she got in the bank?

(Bankada ne kadar parası var?)