Quantifiers (Miktar belirteçleri) nedir


QUANTIFIERS

(Miktar belirteçleri)

 

Quantifiers, isimlerin miktarını belirten kelimelerdir. İsmin önünde kullanılırlar.

 

I have a few friends.

(Bir kaç arkadaşım var)

 

We don’t spend much money.

(Çok para harcamayız)

 

They had a great deal of fun at the party.

(Partide çok eğlendiler)

 

Most people want to learn English.

(İnsanların çoğu ingilizce öğrenmek ister)

 

I have got some money with me.

(Yanımda biraz param var)

 

I ate a lot of bread at lunch.

(Öğle yemeğinde çok ekmek yedim)

 

 

Miktarını belirttikleri şey anlaşılıyorsa isim olmadan da kullanılabilirler.

 

Don’t buy any eggs. There are a few in the fridge.

(Hiç yumurta alma. Buzdolabında bir kaç tane var)

 

Quantifiers, aşağıdaki gibi gruplandırılabilir.

 

Sadece çoğul isimlerle kullanılanlar:

 

both

a couple of

dozens of

hundreds of

a number of

a great number of

a few

few

quite a few

a /the majority of

many

a minority of

several

 

Sadece sayılamayanlarla kullanılanlar

 

much

a little

little

quite a little

a small amount of

a great quantity of

a bit of

a drop of

a large quantity of

a great deal of

a good deal of

 

Hem çoğullarla hem sayılamayanlarla kullanılabilenler

 

some

any

no

all

hardly any

enough

half

a lot of

lots of

loads of

more

most

none of the

part of the

plenty of

the rest of the

 

Tekil sayılabilir isimlerle kullanılanlar

 

all of the

another

any of the

each

either

every

half of  the

neither

no

none of the

the other

some of the

a /the whole of the