İngilizce : Better the Devil you know than the Devil you don’t

Türkçe : : Gelen gideni aratır

İngilizce Türkçe Atasözü