İngilizce : Better to light a candle than to curse the darkness

Türkçe : : Bir mum yakmak karanlığa sövmekten iyidir

İngilizce Türkçe Atasözü