Better to light a candle than to curse the darkness


İngilizce : Better to light a candle than to curse the darkness

Türkçe : : Bir mum yakmak karanlığa sövmekten iyidir

İngilizce Türkçe Atasözü

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.