Once bitten, twice shy


İngilizce : Once bitten, twice shy

Türkçe : Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.