İngilizce : Caesar’s wife must be above suspicion

Türkçe : : Önce iş sonra eğlence

İngilizce Türkçe Atasözü