You can choose your friends but you can’t choose your family


İngilizce : You can choose your friends but you can’t choose your family

Türkçe : Arkadaşlarını seçebilirsin fakat aileni seçemezsin

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.