Children should be seen and not heard


İngilizce : Children should be seen and not heard

Türkçe : : Büyükler dururken küçüklere söz düşmez

İngilizce Türkçe Atasözü

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.