Classroom Objects – İngilizce Sınıf Nesneleri Örnek Cümleleri– I put my books and notebooks into my school bag.
(Kitaplarımı ve defterlerimi okul çantama koyarım.)

– I use pencil sharpener to sharpen my pencil.
(Kalemimi açmak için kalemtıraş kullanırım.)

– There are three erasers, four pens and two pencils in my pencilcase.
(Kalem kutumda üç silgi, dört tükenmez kalem ve iki kurşun kalem var.)

– I use ruler in Maths lesson.
(Matematik dersinde cetvel kullanırım.)

– Our teacher uses red and blue boardmarkers.
(Öğretmenimiz kırmızı ve mavi tahta kalemleri kullanır.)

– Can you please give me a paper?
(Lütfen bana bir kağıt verir misin?)

– I can’t find my dictionary.
(Sözlüğümü bulamıyorum.)

– How many chalks are there?
(Kaç tane tebeşir var?)

– My books are on my desk.
(Kitaplarım sıramın üstünde.)

– There is a map in our classroom.
(Sınıfımızda bir harita var.)

– We use crayons in art lesson.
(Resim dersinde boya kalemleri kullanırız.)

– There is a smart board in our classroom.
(Sınıfımızda bir akıllı tahta var.)

– Where is my rubber?
(Silgim nerede?)

– My school bag is on my chair.
(Okul çantam sandalyemin üstünde.)

– I need scissors to cut the paper.
(Kağıdı kesmek için makasa ihtiyacım var.)

– We use microscope in Science lesson.
(Fen Bilimleri dersinde mikroskop kullanırız.)

– I broke my ruler.
(Cetvelimi kırdım.)

– He doesn’t have an eraser.
(Onun bir silgisi yok.)

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.