Classroom Rules – İngilizce Sınıf Kuralları Örnek Cümleleri– Be quiet.
(Sessiz olun.)

– Raise your hand to speak.
(Konuşmak için elinizi kaldırın.)

– Listen to your teacher carefully.
(Öğretmenini dikkatle dinle.)

– Don’t eat or drink anything in the classroom.
(Sınıfta bir şeyler yiyip içmeyin.)

– Don’t be late for lessons.
(Derslere geç gelmeyin.)

– Knock the door to come in when you’re late.
(Geç kaldığınızda içeri girmek için kapıyı çalın.)

– Don’t run in corridors.
(Koridorlarda koşmayın.)

– Respect to your teacher and friends.
(Öğretmenine ve arkadaşlarına saygılı ol.)

– Don’t chat during the lesson.
(Ders sırasında muhabbet etmeyin.)

– Don’t leave the classroom during the lesson.
(Ders sırasından sınıftan ayrılmayın.)

– Ask for permission to stand up in lessons.
(Derslerde ayağa kalkmak için izin iste.)

– Do your homeworks on time.
(Ödevlerini zamanında yap.)

– Don’t speak without permission.
(İzin almadan konuşma.)

– Speak politely with your teacher and your friends.
(Öğretmeninle ve arkadaşlarınla kibar bir şekilde konuş.)

– Bring right materials for lessons.
(Dersler için doğru materyalleri getir.)

– Don’t hit anybody.
(Hiç kimseye vurma.)

– Don’t shout at anybody.
(Hiç kimseye bağırma.)

– When anyone says or does something bad to you, tell it to your teacher.
(Eğer biri sana kötü bir şey söylerse ya da yaparsa, öğretmenine anlat.)

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.