– Be quiet.
(Sessiz olun.)

– Raise your hand to speak.
(Konuşmak için elinizi kaldırın.)

– Listen to your teacher carefully.
(Öğretmenini dikkatle dinle.)

– Don’t eat or drink anything in the classroom.
(Sınıfta bir şeyler yiyip içmeyin.)

– Don’t be late for lessons.
(Derslere geç gelmeyin.)

– Knock the door to come in when you’re late.
(Geç kaldığınızda içeri girmek için kapıyı çalın.)

– Don’t run in corridors.
(Koridorlarda koşmayın.)

– Respect to your teacher and friends.
(Öğretmenine ve arkadaşlarına saygılı ol.)

– Don’t chat during the lesson.
(Ders sırasında muhabbet etmeyin.)

– Don’t leave the classroom during the lesson.
(Ders sırasından sınıftan ayrılmayın.)

– Ask for permission to stand up in lessons.
(Derslerde ayağa kalkmak için izin iste.)

– Do your homeworks on time.
(Ödevlerini zamanında yap.)

– Don’t speak without permission.
(İzin almadan konuşma.)

– Speak politely with your teacher and your friends.
(Öğretmeninle ve arkadaşlarınla kibar bir şekilde konuş.)

– Bring right materials for lessons.
(Dersler için doğru materyalleri getir.)

– Don’t hit anybody.
(Hiç kimseye vurma.)

– Don’t shout at anybody.
(Hiç kimseye bağırma.)

– When anyone says or does something bad to you, tell it to your teacher.
(Eğer biri sana kötü bir şey söylerse ya da yaparsa, öğretmenine anlat.)