Cleft Sentences Ayrık Cümleler


Cleft sentences (ayrık cümleler), bir cümledeki bir bilginin vurgulanması için kullanılır.

 

A- IT-CLEFT

Cleft sentences (ayrık cümleler), it is veya it was ile başlar. Daha sonra vurgulanan kelime veya ifade gelir. Bunu who/that ile başlanan relative clause izler.

It is /It was + focused words + relative clause

 

Aşağıdaki cümleyle ilgili cleft sentences yapalım:

Hans hunted a dinosaur in the cave last year.

(Hans geçen yıl mağarada bir dinazor avladı)

It was Hans who/that hunted a dinosaur in the cave last year.

(Geçen yıl mağarada bir dinazor avlayan Hans idi)

It was a dinosaur that Hans hunted in the cave last year.

(Geçen yıl mağarada Hans’ın avladığı bir dinazor idi)

It was last year that Hans hunted a dinosaur in the cave.

(Hans’ın mağarada dinazor avladığı geçen yıl idi)

 

It was in the cave that Hans hunted a dinosaur last year.

It was the cave that Hans hunted a dinosaur in last year.

(Hans’ın geçen yıl bir dinazor avladığı mağara idi)

 

More examples:

Jim spends all her money on books.

(Jim tüm parasını kitaplara harcar)

It is books that Jim spends all her money on.

(Jim’in tüm parasını harcadığı kitaplardır)

 

Mr Cane left the office early.

It was Mr Cane that left the office early.

(Ofisten erken ayrılan Mr Cane idi)

 

Helen discovered a new drink accidentally.

(Helen kazara yeni bir içecek keşfetti)

It was a new drink that Helen discovered accidentally.

(Helen’in kazara keşfettiği yeni bir içecekti)

 

John writes to his wife very often.

It is his wife that John writes to very often.

(John’un sık sık yazdığı karısıydı)

 

Mr John is drinking coffee.

It is coffee that Mr John is drinking.

(Mr John’un içtiği kahvedir)

 

Başka örnekler:

It is a skateboard that he always plays with.

(Onun hep oynadığı kaykaydır)

It is the blue whale that is the heaviest animal in the world, not the elephant.

(Dünyadaki en ağır hayvan mavi balinadır, fil değil)

It wasn’t old folks that heralded the arrival of the deadly viruses, but dead and dying crows.

(Ölümcül virüslerin gelişini haber veren eski halklar değil, ölü ve ölmekte olan kargalardı)

It was my father that fixed the taps in the kitchen.

(Mutfaktaki muslukları tamir eden babamdı)

 

B- WH-CLEFT:

What /Who soru kelimeleriyle bir cümledeki özne veya nesne vurgulanabilir.

I need an  honest friend.

(Dürüst bir arkadaşa ihtiyacım var)

What I need is an honest friend.

(Ne istediğim /istediğim şey dürüst bir arkadaş)

Jane left an apple on the table.

(Jane masaya bir elma bıraktı)

Who left an apple on the table was Jane.

(Masaya bir elma bırakan Jane’di)

What Jane left on the table was an apple.

(Jane’nin masaya bıraktığı şey bir elmaydı)

Jane wants to have coffee.

(Jane kahve içmek ister)

What Jane wants is to have coffee.

(Jane’in istediği kahve içmek)

What a baby wants is a bottle of milk.

(Bir bebeğin istediği şey bir şişe süt)