Çocuklar İçin A / AN konusu Anlatımı


A / AN FORM (a/an şekli)

A / AN konusu Anlatımı

A ve an nerede ve nasıl kullanılır diyorsanız lütfen inceleyiniz…

a‘ + consonants (b, c, d, f, g, h, j, k, … etc.)Example : a bike, a spoon, a pencil(sessiz harf ile başlayan ve tekil olan kelimelerin önüne “A” eki gelir.yukarıdaki örnekteki gibi “A bike=bir bisiklet”) an’ + vowels (a, e, I, o, u)Example : an orange, an island, an apple(sesli harf ile başlayan ve tekil olan kelimelerin önüne “AN” eki gelir.yukarıdaki örnekteki gibi  “AN orange=bir portakal”)
We use ‘a’ before ‘u’ when it sounds as /ju/.Example : a university, a union, a u-turn(baş harfi sesli harflerden bir tanesi ile başlamasına rağmen okunurken sessiz olarak okunulan kelimelerin önünede “A” eki gelir.yukarıdaki örnekteki gibi “A univercity=bir üniversite”) We use ‘an’ before the sound /h/ when it is silent,Example : an hour, an honourIndividual letters spoken with a vowelExample : an SOS, an MP, an LP(baş harfi sessiz harflerden bir tanesi le başlamasına rağmen okunurken sesli olarak okunan kelimelerin önünede “AN” eki gelir.yukarıdaki örnekteki gibi “AN hour=bir saat”)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.