İngilizce A/AN Alıştırmaları


Exercise           :           Complete the sentences with a or an.

Aşağıdaki boşlukları “A/An”den doğru olanı seçip doldurunuz

1.  _____ secretary

2.  _____ girl

3.  _____ window

4.  _____ architect

5.  _____ ugly man

6.  _____ nurse

7.  _____ eye

8.  _____ empty glass

9.  _____ hour

10._____ teacher

11.       _____ actress

12.       _____ worker

 

13.       _____ engineer

14.       _____ building

15.        _____ apple

16.       _____ office

17.       _____ chair

18.      _____ uniform

19.       _____ university

20.       _____ book

İngilizce A/AN Alıştırmaları konuyu pekiştirmenizde yardımcı olur

A / an konusunun cevap anahtarı için tıklayınız

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.