İngilizce a / an alıştırmaları cevapları


A / an İngilizce bir anlıma gelen konu anlatımını yapmıştık şimdi onun alıştırmalarının cevap anahtarı

A/An alıştırmalarının cevapları

1.  ___a__ secretary

2.  __a___ girl

3.  ___a__ window

4.  __an___ architect

5.  _an_ugly man

6.  _a___ nurse

7.  ___an_ eye

8.  _an__ empty glass

9.  _an__ hour

10._a___ teacher

11.       _an____ actress

12.       __a___ worker

13.       __an___ engineer

 

14.       __a___ building

15.        __an___ apple

16.       ___an__ office

17.       ___a__ chair

18.      _a____ uniform

19.       ___a__ university

20.       _a___ book

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.