Computer – İngilizce Bilgisayar Örnek Cümleleri– You can click on the folders with a mouse.
(Klasörlere fareyle tıklayabilirsin.)

– “Hardware” means physical components of a computer.
(“Donanım” bir bilgisayarım fiziksel bileşenleri demektir.)

– A desktop computer has a monitor, keyboard, mouse and speakers.
(Bir masa üstü bilgisayarının monitörü, klavyesi, faresi ve hoparlörleri vardır.)

– You can download applications to your phone.
(Telefonuna uygulama indirebilirsin.)

– You need internet connection to log into facebook.
(Facebook’a girebilmek için internet bağlantısına ihtiyacın var.)

– Wi-fi is wireless internet connection.
(Wi-fi kablosuz internet bağlantısıdır.)

– You can watch movies at this website.
(Bu internet sitesinde film izleyebilirsin.)

– A new version of WhatsApp is available. So I can update it.
(WhatsApp’ın yeni bir sürümü mevcut. Yani WhatsApp’ı güncelleyebilirim.)

– I want to upload a song to Twitter.
(Twitter’a bir şarkı yüklemek istiyorum.)

– I can’t sign in to his account, it has a password.
(Onun hesabına giremem, parolası var.)

– Google Chrome, Firefox and Internet Explorer are browsers.
(Google Crome, Firefox ve Internet Explorer tarayıcıdır.)

– Google is a search engine.
(Google bir arama motorudur.)

– There are various programmes to operate a computer, they are called “software”.
(Bilgisayarı işleten çeşitli programlar vardır, bunlara “yazılım” denir.)

– A computer stores informations and data in database.
(Bir bilgisayar bilgileri ve verileri veri tabanında depolar.)

– You can put the CD in a CD ROM drive.
(CD’yi CD ROM sürücüsüne koyabilirsin.)

– I need to change my computer’s hard disk.
(Bilgisayarımın hard diskini değiştirmem gerek.)

 

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.