Countries, Nationalities and Languages – İngilizce Ülkeler, Milletler ve Diller Örnek Cümleleri


– People speak English in England.
(İngiltere’de insanlar İngilizce konuşur.)

– American people live in the USA.
(Amerikalılar ABD’de yaşar.)

– Where are you from?
(Sen nerelisin?)

– Canadians speak English.
(Kanadalılar İngilizce konuşur.)

– Where is Yuri from?
(Yuri nereli?)

– In France, people speak French.
(Fransa’da insanlar Fransızca konuşur.)

– Italians live in Italy and they speak Italian.
(İtalyanlar İtalya’da yaşar ve İtalyanca konuşur.)

– Japanese is a very difficult language.
(Japonca çok zor bir dil.)

– Which language does an American speak?
(Bir Amerikalı hangi dili konuşur?)

– What nationality are you?
(Senin milliyetin nedir?)

– Spanish people speak Spanish.
(İspanyollar İspanyolca konuşur.)

– People speak German in Germany.
(Almanya’da insanlar Almanca konuşurlar.)

– I speak English, Turkish and French.
(İngilizce, Türkçe ve Fransızca konuşuyorum.)

– What is Jeremy’s nationality?
(Jeremy’nin milliyeti nedir?)

– What nationality is Jeremy?
(Jeremy’nin milliyeti nedir?)

– In Netherlands, people speak Dutch.
(Hollanda’da insanlar Flemenkçe konuşur.)

– Russians live in Russia and speak Russian.
(Ruslar Rusya’da yaşar ve Rusça konuşur.)

– What languages does Liam speak?
(Liam hangi dilleri konuşuyor?)

– Which languages do you speak?
(Hangi dilleri konuşuyorsun?)

– Bulgarian people speak Bulgarian.
(Bulgarlar Bulgarca konuşur.)

– Anna speaks Chinese, Korean and Italian.
(Anna Çince, Korece ve İtalyanca konuşuyor.)

– In Portugal and Brazil, people speak Portuguese.
(Portekiz ve Brezilya’da insanlar Portekizce konuşurlar.)

– Brazilians live in Brazil.
(Brezilyalılar Brezilya’da yaşar.)

– In Denmark, Danish people live and they speak Danish.
(Danimarka’da Danimarkalılar yaşar ve Danca konuşurlar.)

– In Germany, Switzerland and Austria, people speak German.
(Almanya, İsviçre ve Avusturya’da insanlar Almanca konuşur.)

– Norwegian people live in Norway.
(Norveçliler Norveç’te yaşar.)

– Swedish people speak Swedish.
(İsveçliler İsveççe konuşur.)

– Czech people speak Czech.
(Çekler Çekçe konuşur.)

– In Hungary, Hungarian is spoken.
(Macaristan’da Macarca konuşulur.)

– Arabians live in Saudi Arabia and they speak Arabic.
(Araplar Suudi Arabistan’da yaşar ve Arapça konuşurlar.)

– In Northern Cyprus, people speak Turkish.
(Kuzey Kıbrıs’ta insanlar Türkçe konuşur.)

– Armenians live in Armenia and speak Armenian.
(Ermeniler Ermenistan’da yaşar ve Ermenice konuşurlar.)

– In Bosnia – Herzegovina, people speak Bosnian.
(Bosna-Hersek’te insanlar Boşnakça konuşur.)

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.