Environment – İngilizce Çevre Örnek Cümleleri


– We must plant trees.
(Ağaç dikmeliyiz.)

– We must recycle bottles, plastic bags and papers.
(Şişeleri,poşetleri ve kağıtları geri dönüştürmeliyiz.)

– If you want to reduce air pollution, you shouldn’t drive your own car, you should use public transportation.
( Eğer hava kirliliğini azaltmak istiyorsanız, kendi arabanızı sürmemelisiniz, toplu taşıma kullanmalısınız.)

– Scientist shouldn’t use animals on their experiments.
(Bilim insanları deneylerinde hayvanları kullanmamalılar.)

– Aerosols are bad for the ozone layer.
(Spreyler ozon tabası için kötüdür.)

– We must stop overhunting.
(Aşırı avlanmayı durdurmalıyız.)

– Governments should do something to stop deforestation. They must promote forestation.
(Hükümetler ormansızlaşmayı durdurmak için bir şey yapmalılar. Ağaçlandırmayı teşvik etmeliler.)

– Global warming is a big problem of our time.
(Küresel ısınma çağımızın büyük bir sorunu.)

– Greenhouse gases cause global warming.
(Sera gazları küresel ısınmaya sebep olur.)

– Exhaust gases cause air pollution.
(Egzoz gazları hava kirliliğine yol açar.)

– Factories should use filters.
(Fabrikalar filtre kullanmalı.)

– Don’t throw garbage on ground.
(Yere çöp atma.)

– Don’t make fire in forest.
(Ormanda ateş yakmayın.)

– When factories drop their waste into the sea or lakes, they cause water pollution.
(Fabrikalar atıklarını denize veya göllere bıraktığında su kirliliğine sebep olurlar.)

– Water pollution is a main problem for marine life, because sea and ocean are home to various kinds of animals.
(Su kirliliği deniz yaşamı için büyük bir sorundur, çünkü deniz ve okyanus çeşitli hayvan türlerine yuvadır.)

– We must inform people about environmental pollution.
(İnsanları çevre kirliliği hakkında bilgilendirmeliyiz.)

– Farmers shouldn’t use pesticides.
(Çiftçiler kimyasal böcek ilacı kullanmamalılar.)

– You should use eco-friendly products.
(Çevre dostu ürünler kullanmalısınız.)

– Turn the tap off when you don’t use water.
(Suyu kullanmıyorsan musluğu kapat.)

– Unplug the electrical devices when not in use.
(Elektronik aygıtları kullanılmadığı zaman fişini çek.)

– Turn off the lights when you’re leaving the room.
(Odadan çıkarken ışıkları kapat.)

– You can go to nearby places by bike or on foot.
(Yakın yerlere bisikletle veya yayan gidebilirsin.)

– Greenhouse gases trap the sunlights and that causes global warming.
(Sera gazları güneş ışınlarını tutar ve bu da küresel ısınmaya sebep olur.)

– Global warming is a phenomenon that our generation should take measures.
(Küresel ısınma, neslimizin önlem alması gerektiği bir gerçektir.)

– When people leave their glass bottles in the forest, they may cause a forest fire.
(İnsanlar cam şişelerini ormanda bıraktıklarında, bir orman yangınına sebep olabilirler.)

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.