Could have V3 Konu Anlatımı


Could have V3 Konu Anlatımı

 

Could have V3, geçmişle ilgili ihtimal belirtir.

 

“Where’s John?” “I don’t know, but he could have gone to the garden.”

(John nerede? Bilmem ama bahçeye gitmiş olabilir)

 

I can’t find my cat Cindy. What could have happened to her?

(Kedim Cindy’i bulamıyorum. Ona ne olmuş olabilir?)

 

The carpet is dirty. The children could have dirtied it.

(Halı kirli. Çocuklar onu kirletmiş olabilir)

 

Could  have V3, geçmişte olabilirdi (ama olmadı) anlamında kullanılabilir.

 

Why did you play with that gun? You could have killed yourself.

(Niçin bu silahla oynadın? Kendini öldürebilirdin.)

 

“I went out alone last night.” “You fool! Someone could have robbed you.”

(Dün gece yalnız dışarı çıktım. Seni aptal. Birisi seni soyabilirdi)

 

Could  have V3, geçmişte yapabilirdin yapmaya gücün yeterdi (ama yapmadın) anlamında eleştri için kullanılabilir.

 

You could have bought a house last year. Why didn’t you?

(Geçen yıl bir ev alabilirdin. Neden almadın?)

 

She could have informed us earlier.

(Daha önce bize bilgi verebilirdi.)

 

We are lost. We could have taken a map with us.

(Kaybolduk. Yanımıza bir harita alabilirdik)

 

Couldn’t have V3, geçmişte olmasının imkansız olduğunu düşündüğümüz eylem ve olaylar için kullanılabilir.

 

“Dad! Dad! I saw a shark!” “You couldn’t have seen a shark. There’s no shark in this lake.”

(Baba ben bir köpekbalığı gördüm. Köpekbalığı görmüş olamazsın Bu gölde köpekbalığı yok)

 

I couldn’t have left the key at home. I had it when I went out.

(Anahtarı evde bırakmış olamam. Dışarı çıktığımda vardı)