Days – İngilizce Günler Quiz


Days – İngilizce Günler Quiz

  1. Sunday

  1. Thursday

  1. Monday - …………………….- Wednesday

  1. weekend = ?

  1. weekdays =?

  1. Friday

  1. week

  1. …………………….-Tuesday- Wednesday- ………………………..-…………………

  1. ….. weekdays

  1. ….. Wednesday 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.