Describing People – İngilizce İnsanların Dış Görünüşleri Quiz


Describing People – İngilizce İnsanların Dış Görünüşleri Quiz

  1. What do you look like?

2.

3.

  1. What is he like?

  1. Hans : …………………………………………………..
Steve: She is young and beautiful. She has long wavy hair and hazel eyes.

6.

7.

  1. What does Santa Claus look like?

  1. Are you lazy?

  1. Do you have short black hair? 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.