Environment – İngilizce Çevre Quiz


Environment – İngilizce Çevre Quiz

  1. “Turn on” kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  1. “Turn off” kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

3.

  1. “Global warming”

5.

  1. We shouldn’t use ………………….

  1. …………………….. means a decrease in the amount of forests

  1. We should protect …………………………….
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  1. ………………………….. give off harmful gases for ozone layer and atmosphere.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  1. “overhunting”