Do, Does yada Did Quizi

İngilizce Geçmiş, Geniş veya Şimdiki Zaman Seçme Alıştırması


İngilizce Geniş, Geçmiş veya Şimdiki Zaman Seçme Alıştırması


İngilizce Geçmiş Zaman Düzensiz Fiil Çekimi Alıştırması


İngilizce Geniş Zaman ile Doğru Olanı Seçme Alıştırması


İngilizce Geniş Zaman Olumlu ve Olumsuz Fiil Çekimi Alıştırması


To Be, To Do ve Have/Has Got ile Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce do, does, did alıştırmasıYabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.