Do, Does yada Did Quizi

İngilizce Geçmiş, Geniş veya Şimdiki Zaman Seçme Alıştırması


İngilizce Geniş, Geçmiş veya Şimdiki Zaman Seçme Alıştırması


İngilizce Geçmiş Zaman Düzensiz Fiil Çekimi Alıştırması


İngilizce Geniş Zaman ile Doğru Olanı Seçme Alıştırması


İngilizce Geniş Zaman Olumlu ve Olumsuz Fiil Çekimi Alıştırması


To Be, To Do ve Have/Has Got ile Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce do, does, did alıştırması