İngilizce : Don’t spoil the ship for a ha’porth of tar

Türkçe : Pire için yorgan yakma

İngilizce Türkçe Atasözü