Each and Every Konu Anlatımı


 

EACH and EVERY

 

Every, tekil sayılabilen bir isimden önce, ikiden fazla varlığı ifade eder.

 

Every student is responsible for doing their homework.

(Her öğrenci ödevini yapmaktan sorumludur)

 

You cannot keep every animal at home.

(Evde her hayvanı besleyemezsin)

 

Every, bir şeyin ne kadar sıklıkla olduğunu söylerken kullanırız:

 

Turkey has an election every four years.

(Türkiye her dört yılda seçim yapar)

 

Almost, nearly, practically ve without exception ifadeleriyle  every  kullanılır:

 

The bandits robbed almost every person.

(Haydutlar neredeyse her kişiyi soydu)

 

 

Each, tekil sayılabilen isimlerin önünde, iki yada daha fazla üyeli bir grupta, her bir varlığı nitelemek için  kullanılabilir. Önünde isim olmadan da kullanılabilir.

 

Each student asked a question in turn.

(Sırayla her bir öğrenci soru sordu)

 

Every ve each karşılaştırırsak, bahsettiğimiz insan veya nesneleri hep birlikte düşündüğümüz zaman (hepsine birden aynı zamanda anlamında) every; ayrı ayrı, herbiri olarak (bir kerede biri anlamında) düşündüğümüz zaman each kullanırız:

 

Every student heard the question.

(Her öğrenci soruyu duydu)

 

Each student gave a different answer.

(Her bir öğrenci farklı cevap verdi)

 

İki kişi veya nesne hakkında konuşurken each kullanılır. Karşılaştırınız:

 

She has an earring in each ear.

She has a ring in every finger.

 

Every one ve each (one) + of ile kullanılabilir.

 

These are Tom and Jerry. I speak to each (one) of them.

The teacher spoke to every one of the students in the class.

 

Another (an + other), “bir diğer, öbürü, başka bir” anlamında kullanılır.

 

I want to see another dress.

(Başka bir elbiseye bakmak istiyorum)

 

He bought another three books.

(Üç kitap daha aldı)

 

Other, the ile veya çoğul kullanılabilir.

 

There are only three students in the classroom, the others are in the garden.

(Sınıfta sadece üç öğrenci var, diğerleri bahçede)

 

You should see other doctors.

(Başka doktorları görmelisin)

 

Each other, one another ‘bir birlerine, bir diğerine’ anlamında kullanılabilir.

 

They phone each other very often.

(Bir birbirlerine çok sık telefon ederler)