Much / many – a little / a few


 MUCH / MANY Konu anlatımı ve örnekler

 

Much (sayılamayanlarla kullanılır) ve many (çoğul sayılabilenlerle kullanılır) çoğunlukla soru ve olumsuzlarda kullanılır.

 

Is there much water in the bottle?

(Şişede çok su var mı?)

 

I haven’t got much money with me.

(Yanımda çok para yok)

 

I don’t read many books on holiday.

(Tatilde çok kitap okumam)

 

Do you know many famous people?

(Çok (sayıda ünlü insan tanıyor musun?)

 

How much, how many miktar sorarken kullanırız. How much’tan sonra sayılamayan bir isim; How many ‘den sonra çoğul sayılabilen bir isim gelmelidir.

 

How much money have you got?

How many children do you have? (How many child …değil)

 

Too many, too much ‘çok fazla’ anlamındadır:

 

You are watching too much TV.  (Çok fazla televizyon seyrediyorsun)

I have too many cows. (Çok fazla ineğim var)

 

A LITTLE / A FEW

 

A few (birkaç) çoğul sayılabilen isimlerle, a little (biraz) sayılamayan isimlerle kullanılır.

 

There are a few books on the shelf.

(Rafta birkaç kitap var)

 

I need a little sugar. I will have coffee.

(Biraz şekere ihtiyacım var. Kahve içeceğim)

 

Several kelimesi a few gibidir, fakat daha fazla çokluk ifade eder.

 

I spent several minutes on the exercise.

(Alıştırmaya birkaç dakika harcadım)

 

Quite a few, quite a little (pek çok) anlamında çok miktarları belirtir.

 

There are quite a few students in class. Over twenty.

 

Few ve little (önünde a olmadan), ‘az ve yetersiz; çok az’ şeklinde olumsuz anlamda kullanılır. Very kelimesiyle vurgulanabilir. Karşılaştırınız:

 

There are few schools in the town. Therefore the classroms are very crowded.

(Şehirde birkaç okul var. Bu yüzden sınıflar çok kalabalık)

 

I have got very little coffee. We can’t have coffee.

(Çok az kahvemiz var. Kahve içemeyiz)

 

Few yerine konuşma dilinde only a few kullanılabilir.

 

There are only a few schools in the town. Therefore the classroms are very crowded.

(Şehirde birkaç okul var. Bu yüzden sınıflar çok kalabalık)

 

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.