İngilizce : East is east, and west is West

Türkçe : Doğu doğudur, batı batıdır

İngilizce Türkçe Atasözü