Either – Neither True/False


Aşağıda “either” ve “neither”ın doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.

  1. I will buy neither of these houses. I need to pick one  1. I will buy either of these houses. I need to pick one  1. He is going to buy either book. He affords only one  1. She drinks neither coke nor milkshake, she has diabetes  1. If you have the flu, you should neither take pills nor drink mint and lemon tea  1. Neither of them are good. I will buy one of them  1. Either of them is good. I will buy one of them

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.