Either or – Neither nor True/False


Aşağıda “either or” ve “neither nor”un doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.

  1. Neither Alex nor James will fight with him. I don’t want any trouble  1. Italy is either in Africa or in Asia  1. Neither Denmark nor Norway is in Europe  1. Either that dress or this dress is elegant. I will buy one of them  1. Neither that dress nor this dress is elegant. I will buy one of them  1. She neither thanks me nor smiles at me  1. You will study either science or history, you cannot study both at the same time

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.