En çok kullanılan düzensiz fiiller – Irregular verbs list


IRREGULAR VERBS LIST

 

NO INFINITIVE TURKISH MEANING PAST SIMPLE PERFECT
1. Be olmak was/were been
2. Begin başlamak began begun
3. Break kırmak Broke Broken
4. Bring getirmek brought brought
5. Build inşaa etmek built built
6. Buy Satın almak bought bought
7. Catch yakalamak caught caught
8. Choose seçmek chose chosen
9. Come gelmek came come
10. Cost Para etmek, değeri olmak cost cost
11. Cut kesmek Cut Cut
12. Do yapmak did done
13. Draw çizmek drew drawn
14. Drink içmek drank drunk
15. Drive sürmek drove driven
16. Eat yemek ate eaten
17. Fall düşmek fell fallen
18. Feed beslemek fed fed
19. Find bulmak found found
20. Fly uçmak flew flown
21. Get almak got got
22. Give vermek gave given
23. Go gitmek went gone
24. Have Sahip olmak had had
25. Hear duymak heard heard
26. Hit vurmak hit hit
27. Hold tutmak held held
28. Keep Devam etmek,korumak kept kept
29. Know bilmek knew known
30. Learn öğrenmek learnt learnt
31. Leave ayrılmak left left
32. Lose kaybetmek lost lost
33. Make yapmak made made
34. Mean Anlamına gelmek meant meant
35. Meet Tanışmak,karşılaşmak met met
36. Put koymak put put
37. Read okumak read read
38. Run koşmak ran run
39. Say söylemek said said
40. See görmek saw seen
41. Send göndermek sent sent
42. Sing Şarkı söylemek sang sung
43. Sit oturmak sat sat
44. Sleep uyumak slept slept
45. Speak konuşmak spoke spoken
46. Spend harcamak spent spent
47. Stand durmak stood stood
48. Swim yüzmek swam swum
49. Take almak took taken
50. Tell anlatmak told told
51. Think düşünmek thought thought
52. Understand anlamak understood understood
53. Wear giyinmek wore worn
54. Win kazanmak won won
55.  Write yazmak wrote written