English Net 5 Altıncı Ünite MOVIES Kelimeleri


2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 5. (beşinci) sınıflar 6. (altıncı) ünite Movies konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. English Net 5 kitabı kelimeleridir.

Unit 6 Movies

6. Ünite Filmler

58. Sayfadaki Kelimeler
if yes eğer (cevabınız) evet ise
princess prenses
friendly dostane, içten, sıcak
talkative konuşkan
green yeşil
funny komik
ogre dev
lord Birleşik Krallıkta bir asalet unvanı, lord
cruel acımasız, zalim
59. Sayfadaki Kelimeler
swamp bataklık
many birçok
fairy tale peri masalı
creature yaratık
60. Sayfadaki Kelimeler
uncle amca
what type of a movie is it ne tür bir film o
what is it about konusu ne, ne hakkında
telephone conversation telefon konuşması
61. Sayfadaki Kelimeler
children channel çocuk kanalı
list liste, sıralama
muppet kukla
ice buz
age devir, çağ
monster canavar
spirit ruh, can
Spirited Away Ruhların Kaçısı
comedy komedi
adventure macera
horror korku
62. Sayfadaki Kelimeler
symbols imge, işaret (sembol)
hate nefret etmek
main characters ana karakterler
64. Sayfadaki Kelimeler
ugly çirkin
rude kaba
kind nazik
honest açık sözlü, dürüst
brave cesur, yürekli
boring sıkıcı
strong güçlü, kuvvetli
cute sevimli, şeker
clever akıllı
65. Sayfadaki Kelimeler
tall uzun
slim ince
little brother, sister küçük erkek, kız kardeş
quick hızlı, çabuk
elder brother, sister büyük erkek, kız kardeş
Star Wars Yıldız Savaşları
Happy Feet Neşeli Ayaklar
28. Sayfadaki Kelimeler
popular çok beğenilen, tutulan, popüler
children’s story çocuk hikâyesi
tell anlatmak
suitable to your age yaşınıza uygun
cultural aspects kültürel yönler, özellikler vs.
survey anket
make survey anket yapmak