Ağırlık Birim ve Sistemleri


İngilizce konuşulan ülkelerde kullanılan iki farklı ağırlık sistemi vardır. Bunlardan ilki şu an dünyanın hemen her ülkesinde kullanılan metric systemdir.

1795 yılında ortaya atılmış ve daha sonra uluslararası kabul görmüş bir ölçüm sistemi olan metrik sistem, halen sadece Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmi olarak kullanılmamaktadır.
Birleşik Krallık ise resmi amaçlar söz konusu olduğunda metrik sistemi kullanmasına karşın, halk arasında Imperial units yani İmparatorluk Ölçü Birimleri daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Metrik Birim

Kısaltması

Alt Birimleri

İngiliz Karşılığı

1 kilogram
1 kg
1000 gram
2.20 lb (pound)
1 tonne
1 t
1000 kilograms
0.98 ton
1 gram
1 g
1000 milligrams
0.035 oz (ounce)

Küçükten Büyüğe Sıralı Olarak Örnek Cümleler

One milligram equals to 0.001 gram.
Bir miligram 0.001 grama eşittir.

One gram equals to 0.001 kilograms
Bir gram 0.001 kilograma eşittir.

One kilogram equals to 0.001 tonne.
Bir kilogram 0.001 tona eşittir.

İngiliz ve Amerikan Ağırlık Birimleri

Aşağıda İngiliz ve Amerikan ölçü birimlerinin farklı ve aynı yönleri tablo olarak verilmiştir. İlk tabloda ortak oldukları noktalar verilmişken ikinci tabloda ikisi arasındaki farklılıkları bulabilirsiniz.

İngiliz / Amerikan Birim

Kısaltması

Alt Birimleri

Metrik Karşılığı

1 ounce
1 oz
16 drams
28.34 grams
1 pound
1 lb
16 ounces
0.453 kilogram
1 stone
1 st
14 pounds
6.350 kilograms

İngiliz ve Amerikan Ağırlık Birimleri Farklılıkları

İngiliz

Amerikan

Birim
Kısaltması
Alt Birimleri
Metrik Karşılığı
Birim
Kısaltması
Alt Birimleri
Metrik Karşılığı
1 hundredweight 1 cwt 8 stones 50.8 kg 1 (short) hundredweight 1 cwt 100 pounds 45.35 kg
1 ton 1 t 20 hundredweight 1016 kg 1 (short) ton 1 t 2000 pounds 907.18 kg