Pratik İngilizce İfadeler


Pratik İngilizce İfadeler başlığı altında farklı seviyeler için günlük hayatta işe yarar, temel ve gerekli ifadeleri öğretmeye yönelik cümleler yer almaktadır.
Aşağıda farklı seviyeler verilmiştir. Seviyelerin altında farklı durumlara ait bağlantılar yer almaktadır. Bu bağlantıları izleyerek seviyeye göre ilgili durum için örnek cümlelere ulaşabilirsiniz.

Elementary
Başlangıç Seviyesi
A1

Pre-intermediate
Orta Seviye Altı
A2

Intermediate
Orta Seviye
B1

Upper Intermediate
Orta Seviye Üstü
B2

Advanced
İleri Seviye
C1

Agreeing
A1 Seviyesi Kabul Etme
Agreeing
A2 Seviyesi Kabul Etme
Agreeing
B1 Seviyesi Kabul Etme
Agreeing
B2 Seviyesi Kabul Etme
Agreeing
C1 Seviyesi Kabul Etme
Apologizing
A1 Seviyesi Özür Dileme
Apologizing
A2 Seviyesi Özür Dileme
Apologizing
B1 Seviyesi Özür Dileme
Apologizing
B2 Seviyesi Özür Dileme
Apologizing
C1 Seviyesi Özür Dileme
Asking for Opinions
A1 Seviyesi Fikir Sorma
Asking for Opinions
A2 Seviyesi Fikir Sorma
Asking for Opinions
B1 Seviyesi Fikir Sorma
Asking for Opinions
B2 Seviyesi Fikir Sorma
Asking for Opinions
C1 Seviyesi Fikir Sorma
Disagreeing
A1 Seviyesi Aynı Fikirde Olmama
Disagreeing
A2 Seviyesi Aynı Fikirde Olmama
Disagreeing
B1 Seviyesi Aynı Fikirde Olmama
Disagreeing
B2 Seviyesi Aynı Fikirde Olmama
Disagreeing
C1 Seviyesi Aynı Fikirde Olmama
Disagreeing Strongly
A1 Seviyesi Karşı Çıkma
Disagreeing Strongly
A2 Seviyesi Karşı Çıkma
Disagreeing Strongly
B1 Seviyesi Karşı Çıkma
Disagreeing Strongly
B2 Seviyesi Karşı Çıkma
Disagreeing Strongly
C1 Seviyesi Karşı Çıkma
Giving Advice
A1 Seviyesi Tavsiye Verme
Giving Advice
A2 Seviyesi Tavsiye Verme
Giving Advice
B1 Seviyesi Tavsiye Verme
Giving Advice
B2 Seviyesi Tavsiye Verme
Giving Advice
C1 Seviyesi Tavsiye Verme
Giving Bad News
A1 Seviyesi Kötü Durum Bildirme
Giving Bad News
A2 Seviyesi Kötü Durum Bildirme 
Giving Bad News
B1 Seviyesi Kötü Durum Bildirme
Giving Bad News
B2 Seviyesi Kötü Durum Bildirme
Giving Bad News
C1 Seviyesi Kötü Durum Bildirme
Giving Opinions
A1 Seviyesi Fikir Bildirme
Giving Opinions
A2 Seviyesi Fikir Bildirme
Giving Opinions
B1 Seviyesi Fikir Bildirme
Giving Opinions
B2 Seviyesi Fikir Bildirme
Giving Opinions
C1 Seviyesi Fikir Bildirme
Making Requests
A1 Seviyesi İstekte Bulunma
Making Requests
A2 Seviyesi İstekte Bulunma
Making Requests
B1 Seviyesi İstekte Bulunma
Making Requests
B2 Seviyesi İstekte Bulunma
Making Requests
C1 Seviyesi İstekte Bulunma
Offering
A1 Seviyesi Teklif Etme
Offering
A2 Seviyesi Teklif Etme
Offering
B1 Seviyesi Teklif Etme
Offering
B2 Seviyesi Teklif Etme
Offering
C1 Seviyesi Teklif Etme