İngilizce B1 Seviyesinde Kabul Etme


Aşağıda katılma, aynı fikirde olma, kabul etme durumları için kullanılabilecek Intermediate yani Orta Seviye, B1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

You have to revise the schedule. – Yes, we are agreed.
Programı tekrar ayarlamamız gerekecek. – Tamam, anlaştık.

…and she did that because she was afraid. – It makes sense (to me).
Öyle yaptı çünkü korkmuştu. Bana göre mantıklı.

Do you think she’s right? – Absolutely!
Sence o haklı mı? – Kesinlikle!

She’s your boss, isn’t she?” Exactly.
O senin patronun değil mi? Aynen.

It’s not the model I dislike, it’s the price – Precisely!
Sevmediğim modeli değil fiyatı. – Doğru!

We should update our website. – I couldn’t agree with you more. 
İnternet sayfamızı güncellemeliyiz – Doğru söze ne denir.

I think he is the man for the job. – I think that way too.
Bence bu işin adamı o. – Ben de öyle düşünüyorum.

This design looks better, doesn’t it? – I guess so.
Bu tasarım daha iyi görünüyor, değil mi? – Sanırım öyle.

Time is money. – I think everyone would agree with that.
Vakit nakittir. – Buna katılmayacak yoktur.

I think we have to press this button first since it says start on it. – That’s logical.
Bence ilk önce bu tuşa basmalıyız, zaten üzerinde başlat yazıyor. – Mantıklı.

That’s just what I was going to say.
Ben de tam bunu diyecektim.

That’s exactly what I think.
Ben de aynen öyle düşünüyorum.

I think the answer is B. – You could be right.
Bence cevap B. – Doğru olabilir. / Haklı olabilirsin.

Yeah, this is the other side of the coin. You’ve changed my mind.
Evet, işin bir de bu yüzü var. Fikrimi değiştirdin.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.