Aşağıda katılma, aynı fikirde olma, kabul etme durumları için kullanılabilecek Intermediate yani Orta Seviye, B1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

You have to revise the schedule. – Yes, we are agreed.
Programı tekrar ayarlamamız gerekecek. – Tamam, anlaştık.

…and she did that because she was afraid. – It makes sense (to me).
Öyle yaptı çünkü korkmuştu. Bana göre mantıklı.

Do you think she’s right? – Absolutely!
Sence o haklı mı? – Kesinlikle!

She’s your boss, isn’t she?” Exactly.
O senin patronun değil mi? Aynen.

It’s not the model I dislike, it’s the price – Precisely!
Sevmediğim modeli değil fiyatı. – Doğru!

We should update our website. – I couldn’t agree with you more. 
İnternet sayfamızı güncellemeliyiz – Doğru söze ne denir.

I think he is the man for the job. – I think that way too.
Bence bu işin adamı o. – Ben de öyle düşünüyorum.

This design looks better, doesn’t it? – I guess so.
Bu tasarım daha iyi görünüyor, değil mi? – Sanırım öyle.

Time is money. – I think everyone would agree with that.
Vakit nakittir. – Buna katılmayacak yoktur.

I think we have to press this button first since it says start on it. – That’s logical.
Bence ilk önce bu tuşa basmalıyız, zaten üzerinde başlat yazıyor. – Mantıklı.

That’s just what I was going to say.
Ben de tam bunu diyecektim.

That’s exactly what I think.
Ben de aynen öyle düşünüyorum.

I think the answer is B. – You could be right.
Bence cevap B. – Doğru olabilir. / Haklı olabilirsin.

Yeah, this is the other side of the coin. You’ve changed my mind.
Evet, işin bir de bu yüzü var. Fikrimi değiştirdin.