İngilizce B2 Seviyesinde Kabul Etme


Aşağıda katılma, aynı fikirde olma, kabul etme durumları için kullanılabilecek Upper Intermediate yani Orta Seviye Üstü, B2 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

OK, you have convinced / persuaded me.
Tamam, beni ikna ettin.

All right, then we are in complete agreement.
Pekala, o zaman tamamen anlaştık.

So, you are offering 50%, right? I can accept that.
Şimdi sen yarısını teklif ediyorsun, öyle mi? Bunu kabul edebilirim.

I can’t add anything to that.
Buna ekleyecek bir şeyim yok.

I can’t argue with that.
Buna diyecek bir sözüm yok.

This changed everything. I didn’t know that.
Bu her şeyi değiştirir. Bunu bilmiyordum.

He’ll probably call her again. – No doubt. / I don’t doubt it.
Onu muhtemelen tekrar arayacak o. – Şüphesiz. (Hiç) şüphem yok.

If this is your final decision, I don’t have any problems with that. / I don’t see why not.
Eğer son kararın buysa, benim için bir sorun yok. / Olmaması için bir sebep görmüyorum.

Don’t worry, Sam. I share that view.
Merak etme Sam. Ben de o fikirdeyim.

This car is better, don’t you think? I suppose (so).
Bu araba daha iyi, sence de öyle değil mi? Sanırım (öyle).

I agree with that / you wholeheartedly.
Buna / sana tüm kalbimle katılıyorum.

That’s right. I’d never really thought about it that way.
Doğru diyorsun. Daha önce hiç böyle düşünmemiştim.

I’m sure she’ll go along with this idea.
Bence bu fikir ona uyar.

Not only is that true, but it is the most efficient way.
Doğru olmasının yanı sıra bu ayrıca en etkili yöntem.

Now you explain it that way it makes perfect sense.
Böyle açıklayınca tamamen mantıklı geldi.

That was the opposite of what I thought, but you might be right.
Bu düşündüğümüm tam tersiydi ama haklı olabilirisiniz.

The weather is boiling. – You can say that again.
Hava kaynıyor valla. – Sorma, hem de ne biçim. / Doğru söze ne denir.

You took the words right out of my mouth.
Lafı ağzımdan aldın.

I won the lottery. – No kidding!
Piyangoyu kazandım. – Hadi be! / Atma!

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.