İngilizce A2 Seviyesinde Kabul Etme


Aşağıda katılma, aynı fikirde olma, kabul etme durumları için kullanılabilecek Pre-intermediate yani Orta Seviye Altı, A2 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

I also think that you should apologise to him.
Ben de ondan özür dilemen gerektiğini düşünüyorum.

If she doesn’t feel the same way, it’s not the end of the world.
Eğer o da böyle düşünmüyorsa / hissetmiyorsa bu dünyanın sonu demek değil.

I’m sure you are right, it will improve with time.
Eminim haklısındır, zamanla daha iyi olur.

Do what you love. – That’s my opinion too.
Neyi seviyorsan onu yap. – Ben de öyle düşünüyorum. / Benim fikrim de bu yönde.

It’s her decision to make. – That’s so true.
Bu karar onun vermesi gerekir. – Çok doğru. / Bu, çok doğru.

Yes, you are right but we don’t have any money for this. – That’s a good point.
Evet, haklısın ama bunun için hiç paramız yok. – Doğru bir noktaya parmak bastın. / Doğru dedin. / Doğru bir noktaya değindin.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.