İngilizce A1 Seviyesinde Kabul Etme


Aşağıda katılma, aynı fikirde olma, kabul etme durumları için kullanılabilecek Elementary yani Başlangıç, A1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

I agree with you on this matter.
Bu konuda sana katılıyorum.

I think this one suits you better. – I think so too. That’s what I think (too).
Bence bu sana daha çok yakıştı. – Bence de. / Ben de öyle düşünüyorum.

Are they getting married? – That’s true.
Evleniyorlar mı? –  Aynen / Evet / Doğrudur.

Is that Steven Hawking? – Yes, that’s right.
Şu Steven Hawking mi? – Evet, bu o / Aynen, doğrudur.

I think it is important to learn English. – You’re right.
Bence İngilizce öğrenmek önemli bir şey. – Haklısın.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.